Bouwen aan een team – 3. Creëer een gezonde teamcultuur

Het creëren van een gezonde teamcultuur is één van de vijf onoverkomelijke aspecten bij het bouwen aan een team waar ik al eerder over schreef.

Onder de cultuur van een team verstaan we de normen en waarden van het team. Het gaat dan nog niet over wie welke taken uitvoert of waar verantwoordelijk voor is. Maar om hoe het team staat tegenover zaken zoals: afspraken (maken en nakomen), aanspreken en aangesproken worden, communicatie, druk, obstakels, betrokkenheid, verantwoordelijkheid, fouten maken, leiderschap, etc. Met andere woorden: “hoe gaan we met elkaar om. Hoe communiceren we. En welke afspraken maken we daar over en met welk doel?”. De cultuur is natuurlijk nauw verbonden met de mindset van een team. Ze zouden elkaar enorm moeten versterken. Vaak zie ik echter in het bedrijfsleven dat deze ontastbare middelen onbesproken en ongemoeid worden gelaten. (Ik spreek van “ontastbare middelen” omdat ze zitten in de mensen en hun gedrag, niet in tastbare zaken zoals dossiers, materialen, etc.) En als er niet concreet en structureel aandacht aan wordt besteed, zal in veel gevallen een cultuur ontstaan die het team serieus in zijn potentie beperkt. Resultaten zullen dan ook niet zijn wat ze zouden kunnen zijn.

In de spiegel kijken

Neem jouw team in gedachten en onderzoek eens hoe het staat met de teamcultuur. Worden er bijvoorbeeld afspraken gemaakt en worden die nagekomen? En zo niet wordt de betreffende persoon er dan op aangesproken? Als dat laatste het geval is, hoe reageren teamleden als zij aangesproken worden? Gaan ze in de verdediging of tegenaanval en schuiven ze verantwoordelijkheid af? Of weten zij vanuit een ‘ons-focus’ en de gezamenlijk bepaalde missie het gemeenschappelijk belang voor ogen te houden en wordt er samen onderzocht waarom de afspraak niet nagekomen is en wordt daar oplossingsgericht mee omgegaan? Let op: een gezonde teamcultuur is iets anders dan een goede “sfeer” hebben binnen je team. Ik ken genoeg teams waar de sfeer prima is, maar die totaal niet productief zijn.

Open communicatie

Als je een gezonde teamcultuur wilt creëren is één van de belangrijkste aspecten de wijze van communiceren met elkaar. In één van onze trainingsprogramma’s genaamd Promises, Promises! ervaren deelnemers de krachtige relatie tussen effectieve communicatie en kwalitatieve resultaten. Het is “open communicatie” welke leidt tot oplossingen en resultaten. Open communicatie impliceert dat je in je communicatie altijd meeneemt; Wie heeft Wat van Wie, Waar, Waarom en Wanneer nodig, en Hoe gaan we er voor zorgen dat we dat voor elkaar krijgen?! Open communicatie houdt in dat je al je kaarten op tafel legt, maar ook de ander helpt al zijn kaarten op tafel te leggen. Het gaat toch immers niet om ik of jij, maar om ons?! Zijn de ‘wie, wat, waar, waarom, wanneer en hoe’ dan uiteindelijk helder, dan heb je een basis gelegd voor een vruchtbare samenwerking wat dat specifieke issue of die specifieke taak betreft. Hoe logisch open communiceren ook klinkt, in de praktijk blijkt toch dat teams er zonder het te beseffen nog erg ver vanaf staan. Laat jou dat niet gebeuren!

Plezier

Al besef ik dat je boeken vol kunt schrijven over de eigenschappen van een gezonde teamcultuur, wil ik toch afsluiten, en wel met één van de in mijn ogen belangrijkste aspecten: “plezier”. Wie wil er namelijk werken in een team waar je geen plezier kunt beleven?! Plezier is de grootst mogelijke verbinder in een team en daarom een onmisbaar ingrediënt van de teamcultuur. Plezier ontlaadt, plezier relativeert en plezier schept een band. Zorg dus dat er ruimte is om plezier met elkaar te maken, op de werkvloer zowel als daarbuiten d.m.v. teamuitjes e.d.

Ik sluit dan ook graag af met een filmpje dat een lach op je gezicht zal toveren. Bedenk jij ook eens hoe je alledaagse dingen (werkzaamheden?) leuk kunt maken voor jouw team!


Wil je een goede kick-off om aan de slag te gaan met je team? Een bestaand team nieuw leven in blazen, of een nieuw team met de neuzen dezelfde kant op krijgen? Dan is onze Business Game Promises, Promises! misschien wel het ideale startpunt voor je!

Neem vrijblijvend contact met ons op

Uw naam*
Uw e-mail*
Onderwerp*

Uw bericht
Velden met een * zijn verplicht

Share This