Wat L&D/HRD nog niet weet over Experiential Learning (als tool voor employee development)

Experiential Learning is een krachtige tool die terrein wint bij Employee Development, maar nog redelijk onbekend is in het HR(D) en L&D vakgebied. Het is in ieder geval een expertise die organisaties vaak niet zelf in huis hebben. Dat is niet vreemd, want een focus op gedragsverandering is relatief nieuw en er is heel wat kennis en kunde nodig om deze methodiek goed toe te kunnen passen. Goede Experiential Learning designs leiden tot bewustwording van gedrag en een dieper inzicht en begrip van gedrag dat effectiever is. Dat doen ze op zo’n manier dat het doorvertaling naar de werkplek ondersteunt én stimuleert. Want wanneer mensen leren door te doen en zelf te ontdekken, in tegenstelling tot ‘onderwezen worden’, worden ze eigenaar van hun eigen leerproces.

Het is een andragogische aanpak, in tegenstelling tot de pedagogische aanpak die ingebed is in veel traditionele trainingen. Een goed Experiential design weet deelnemers te inspireren waardoor er een intrinsieke motivatie ontstaat tot veranderen. We delen graag 4 redenen waarom Experiential Learning een onderdeel zou moeten zijn van de Employee Development strategie van welke organisatie dan ook.

1. Het is meer dan kennisoverdracht

Het lezen van een studieboek, een instructievideo kijken, e-learning of een traditionele training volgen zijn allemaal manieren om kennis of vaardigheden te verwerven, maar ze zijn vaak erg ineffectief als het gaat om het realiseren van het daadwerkelijk toepassen (gedragsverandering) op de werkvloer. Ze bereiden de cursist namelijk niet voor op de dynamiek die op de werkvloer speelt en het herkennen van de momenten waarop ‘oud’ gedrag vervangen zou moeten worden door het nieuwe gewenste gedrag/vaardigheden.

Experiential learning creëert daarentegen bewustwording,  kennis- én vaardigheidontwikkeling; een drie-eenheid die kritiek is voor toepassing op de werkvloer. Een voorbeeld: tijdens een experiential teamwork activiteit ontdekken deelnemers niet alleen wat de karakteristieken zijn van een effectief samenwerkend team, ze worden zich ook bewust welk natuurlijk gedrag ze zelf vertonen en ervaren hoe ander gedrag ze betere resultaten oplevert. Ze ontdekken het dus zelf in een activiteit die de dynamiek van de werkomgeving reflecteert.

2. Het creëert ‘hands-on’ ervaringen

Vanuit alle manieren waarop mensen leren, verschaft leren door te doen een unieke kans om theoretische kennis te vertalen naar praktisch handelen. In Experiential Learning activiteiten krijgen deelnemers de kans om nieuwe vaardigheden te testen en te oefenen, met onmiddellijke feedback op hun handelingen. Zo creëren ze dus hands-on ervaringen die inzicht verschaffen in hoe verandering van gedrag kan helpen betere resultaten te realiseren.

Door Experiential Learning toe te passen op huidige business uitdagingen zoals het verbeteren van samenwerking, resultaatgerichtheid, customer centricity of leidinggeven aan verandering, ontstaat er een diepere bewustwording over wat werkt en wat niet werk. Dit maakt dat het makkelijker toe te passen is in de praktijk. Daarnaast biedt zo’n gedeelde ervaring tussen teamleden een gemeenschappelijk kader en een gemeenschappelijke taal om op terug te vallen bij het in de praktijk brengen van de geleerde lessen op de werkvloer.

3. Deelnemers leren door een Facilitator begeleide Debrief (“After-action review”)

Een hoofdonderdeel van Experiential Learning is de interactieve groepsdebrief, oftewel “after-action review”. Dit is een gestructureerde reflectie op het handelen die wordt geleidt door een ervaren facilitator. Door middel van vragen, het opstarten van dialogen en het inzichtelijk maken van verbindingen tussen de vertoonde keuzes/gedrag en bijbehorende uitkomsten in de activiteit, leren deelnemers op een ontdekkende manier. Er ontstaat daardoor een dieper begrip van de nieuwe vaardigheden. Een meta-analyse van research studies laat zien dat teams die dusdanige debriefs toepassen 20-25% beter presteren dan teams die dat niet doen.

Een door een facilitator geleide debrief vergroot de effectiviteit van Experiential Learning door:

  • Het versterken van opgedane inzichten zodat deelnemers een intrinsieke motivatie tot het willen leren en toepassen van nieuwe vaardigheden ontwikkelen. Het maakt deelnemers eigenaar van hun eigen leerproces.
  • Deelnemers te helpen beseffen welk gedrag ze in bepaalde situaties vertonen en hoe ze met ander gedrag betere resultaten kunnen behalen
  • Het verbinden van de trainingslessen met de werkpraktijk van de deelnemers

4. Zakelijke relevantie is overduidelijk

Veel trainingen zijn leuk om te doen, en worden als waardevol ervaren door deelnemers. Terug op het werk echter, merken ze dat het toepassen van trainingsstof moeilijk en onduidelijk is en al snel regeert de waan van de dag. Uiteindelijk vindt er weinig tot geen implementatie plaats en zullen resultaten dan ook weinig tot niet verbeteren.

Als werknemers deelnemen aan een Experiential learning activiteit, worden ze ondergedompeld in een oefening die dient als een metafoor  voor de uitdagingen die zij tegenkomen op het werk. Door middel van ontdekkend leren, gecombineerd met periodieke overleggen en debriefs, krijgen deelnemers veelvoudig inzicht in de paralellen tussen de leerervaring en de dagelijkse werkpraktijk. Ze zien makkelijker in hoe ze de nieuwe kennis en vaardigheden in hun zakelijke omgeving in kunnen zetten. Dit helpt ze bij het kunnen toepassen van het geleerde in de praktijk.

De Pay-off van Experiential Learning

De waarde van Experiential Learning gaat verder dan het aanleren van kennis, vaardigheden en het realiseren van gedragsverandering. Want de manier waarop deze methodiek mensen uitdaagt, stimuleert zelf te ontdekken en te leren raakt aan iets fundamenteels: eigenaarschap. Het gaat om het kweken van een learning-mindset, het stimuleren van een intrinsieke motivatie tot zelfreflectie en om een drive tot verbeteren. De pay-off van deze benadering werpt dus vruchten af op veel meer vlakken dan alleen de training waar het ingezet wordt. Organisaties die dit weten te realiseren zijn vernieuwend, resultaatgericht en bruisen van de energie. Dat is wat Experiential Learning voor jouw organisatie kan betekenen.

Vormen van Experiential Learning

Experiential Learning kent vele vormen en maten. Zo kun je een levensechte werksituatie repliceren waarin deelnemers onder leiding van een expert of trainingsprofessional en eventueel met een trainingsacteur de mogelijkheid krijgen om te ontdekken wat wel en niet werkt, of om opgedane theoretische kennis in de praktijk proberen te brengen. Bij Eagle’s Flight doen wij het (heel bewust) net even wat anders. We zorgen dat onze activiteiten juist totaal niet op de werkpraktijk lijken en meer de vorm van game-based learning aannemen. De redenen hiervoor zijn legio, maar de belangrijkste twee zijn deze:

  1. als de activiteit al erg leuk is staan mensen vaak meer open om op zichzelf te reflecteren en blijft het geleerde langer hangen.
  2. de angst voor falen in een simulatie van een levensechte werksituatie werkt als een rem op mensen, terwijl falen in een game juist gezien wordt als versnelde manier om te leren.

Wanneer zet je Experiential Learning wel of niet in?

Natuurlijk is Experiential Learning niet geschikt in elke situatie, voor elke doelgroep, groepsgrootte of wegen de kosten niet altijd op tegen de meerwaarde. Soms gebruiken we onze Experiential Learning activiteiten ook in evenementsettings zoals bij kick off-meetings (live en online) waar er geen keiharde leerdoelen zijn maar men wel op een leuke (inter)actieve manier werknemers deelgenoot wil maken van de (veranderde) strategie, jaardoelen of organisatiefocus. Mocht je na het lezen van dit artikel nieuwsgierig geworden zijn en vragen hebben, of zit je met een actuele opleidingsvraag en vraag je je af of Experiential Learning daar geschikt voor is, dan denk ik graag geheel vrijblijvend met je mee.

Heb je een vraag of wil je een vrijblijvend gesprek hoe wij je kunnen helpen? Neem dan contact op met Tako.

4 + 13 =

Geschreven door Tako Hulsman

Tako Hulsman is master facilitator bij Eagle’s Flight Benelux en helpt organisaties met het realiseren van veranderingen in mindset, gedrag en cultuur. Experiential Learning is de trainingsmethodiek die hij daarbij toepast, want mensen leren nou eenmaal het beste van hun eigen ervaringen, dus door te doen.

Inschrijven nieuwsbrief

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.