Downloads

Over Eagle’s Flight

Het gaat bij Eagle’s Flight om meer dan het verzorgen van trainingen. Het is onze passie om mensen te inspireren, ze te motiveren tot verandering van gedrag en ze zo te helpen hun volle potentieel te benutten. Voor zichzelf, voor uw organisatie en voor uw klanten.

In deze brochure leggen we in vogelvlucht uit waar Eagle’s Flight voor staat, wat onze methodiek is en wat we voor onze opdrachtgevers betekenen.

De verschuiving naar digitaal leren (Engelstalige versie)

Organisaties worden geconfronteerd met uitdagingen die variëren van snel voortschrijdende technologie tot meer concurrentie en veranderende klantverwachtingen, die organisaties dwingen hun benadering van talent te heroverwegen. Dat stelt nieuwe eisen aan het management en de vaardigheden die hun medewerkers nodig hebben. Om deze revolutie te overleven, en zelfs concurrentievoordeel te halen, moeten organisaties de kennis en vaardigheden van werknemers upgraden om de uitdagingen van een veranderende wereld aan te kunnen.

De vraag is dan: hoe kunt u uw personeel snel en effectief bijscholen? In deze gids onderzoeken we hoe u dat kunt doen door een virtuele leerstrategie uit te werken die uw organisatie verder helpt.

Safety Discovery brochure

Bij het bouwen aan een veiligheidscultuur is het belangrijk dat allereerst de huidige cultuur in kaart gebracht wordt. De huidige overtuigingen en ervaringen van iedereen in de organisatie bepalen namelijk welke (trainings)initiatieven het grootste effect zullen hebben.

We maken bij de Safety Discovery, net als in al onze trainingen, gebruik van onze Experiential Learning methodiek. Door middel van (virtuele) activiteiten betrekken en motiveren we uw medewerkers dusdanig dat we betrouwbare kwantitatieve data en kwalitatieve inzichten verzamelen over de huidige veiligheidscultuur

blank

Safe by Choice cultuurtraject brochure

Uw organisatie heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Er is een stringent veiligheidsbeleid, er zijn tal van veiligheidsprocedures, veiligheidstrainingen, goede persoonlijke beschermingsmiddelen en gedetailleerde metrics. Ondanks dat alles nemen werknemers nog risico’s, gebeuren er nog incidenten en zijn er teveel bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties.

Safe by choice richt zich op precies de schakel die vaak vergeten of verwaarloosd wordt: De overtuiging bij alle werknemers om veiligheid altijd op de eerste plaats te willen zetten. Niet alleen wanneer het uitkomt, ook wanneer de risico’s klein lijken, en zeker ook wanneer een deadline nadert.

Natuurlijk is de specifieke situatie in uw organisatie leidend voor hoe we een verandertraject op het gebied van arbeidsveiligheid in zouden richten, maar deze brochure geeft u een idee over hoe zo’n traject er uit kan zien.

blank

Klantcase: Shell

Als onderdeel van het inmiddels 10 jaar bestaande projectmanagement trainingsprogramma van Shell wordt de business game Gold of the Desert Kings door Eagle’s Flight verzorgd. De focus ligt daarbij op het creëren van bewustwording rondom factoren die verleiden tot prematuur handelen, en het verbinden van dit inzicht aan theoretische kennis over projectmanagement modellen. Lees in deze klantencase meer over de inzet van deze businessgame bij Shell.

blank

Klantcase: Hurks

Om tijdens de uitvoeringsfase van hoogwaardige bouwprojecten met bouwcombinaties een cultuur van vertrouwen en effectieve samenwerking te onderhouden met alle verschillende partijen is op zijn zachts gezet een uitdaging. De business game Promises, Promises! werd ingezet om deelnemers te laten ervaren wat de valkuilen zijn en hoe open communicatie vertrouwen bouwt. Lees in deze klantencase meer over de inzet van deze business game bij Hurks.

blank

Klantcase: Nestle

De business game Rattlesnake Canyon maakte deel uit van een door Eagle’s Flight maatwerk ontwikkeld sales verandertraject genaamd “Solution Selling” voor 40 sales en account managers van Nestle Professional. Lees in deze klantencase meer over de manier waarop Rattlesnake Canyon bijgedragen heeft aan de bewustwording omtrent wat Solution Selling echt inhoudt. Leren door te doen, zelf te ontdekken en ervaren beklijft namelijk veel beter dan iets uitgelegd krijgen.

blank