Teambuilding in vijf stappen

Bij Eagle’s Flight zijn we gepassioneerd als het gaat om onderwerpen zoals ‘samenwerken’. Te vaak herkennen we het potentieel in teams die de revue passeren, maar moeten we erkennen dat er lang niet uitgehaald wordt wat er in zit. Het resultaat is dat de energie omlaag gaat, mensen gedemotiveerd raken, er conflicten ontstaan, en dat teamleden zich totaal niet verbonden voelen met het belang van de organisatie. Voor ons is het dan ook elke keer weer een cadeautje als we aan de slag mogen met een dusdanig team. Wil jij vooral zelf aan de slag met het bouwen aan een team, dan zijn er vijf stappen die jij en jouw team gaan nemen.

In dit blog lees je de samenvatting. Wil je meer weten? Klik dan op de ‘lees meer’-knoppen.

1. Creëer de juiste mindset

“Eilandjes cultuur”… Herken je dat? Voor veel organisaties is dat het geval. Om resultaten te kunnen verbeteren is het dan ook noodzakelijk om een ‘ons-focus’ te creëren bij het bouwen aan een team. Teamleden dienen zich te realiseren dat het niet gaat om “ik” of “mijn baan” maar om “ons” en om “ieders rol”. Het team is een onderdeel van een groter geheel (zoals een afdeling en bedrijf), dus die mindset moet buiten de teamkaders reiken, zelfs tot buiten de organisatie. Het is immers niet de baas die het salaris betaalt, maar de klant! Een dusdanige mindset zorgt er voor dat teamleden altijd zullen kijken naar het grotere geheel en daar hun handelen op af stemmen.

2. Bepaal een gemeenschappelijke missie

Bepaal, het liefste gezamenlijk, een gemeenschappelijke en uitdagende missie. Een missie waar iedereen zich mee kan en moet vereenzelvigen, die in het belang is van de organisatie en waarvan men er trots op kan zijn als die missie slaagt. Alle inspanningen die het team levert dragen bij aan de verwezenlijking van de gemeenschappelijke missie. Persoonlijke- en teamdoelen worden afgeleid van de missie en op basis daarvan wordt gewerkt.

3. Creëer een gezonde teamcultuur

De cultuur wordt gevormd uit de normen en waarden van het team. Met andere woorden: “hoe gaan we met elkaar om, welke afspraken maken we daar over en met welk doel?”. Het gaat dan nog niet over wie welke taken uitvoert of waar verantwoordelijk voor is, maar om hoe het team staat tegenover zaken zoals: afspraken (maken en nakomen), aanspreken en aangesproken worden, communicatie, druk, obstakels, leiderschap,etc. Zaken die iedereen altijd erg belangrijk vind, veel kritiek op anderen over heeft, maar die vaak niemand bespreekbaar durft te maken.

4. Kom tot een effectieve rolverdeling

Zorg dat er een duidelijke rolverdeling is waarbij ieders expertise effectief wordt ingezet maar ook vrij toegankelijk is binnen het team. Als het mogelijk is, bepaal dan gezamenlijk wie waarvoor verantwoordelijk is en welke harde en zachte middelen hij of zij nodig heeft om die verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Door de rolverdeling gezamenlijk te bepalen creëer je vaak meer betrokkenheid bij de betreffende rol dan als deze is opgelegd.

5. Zorg voor continue groei

Een team is geen goed team als het niet groeit. Geef teamleden dus de kans om zich te ontwikkelen. op inhoudelijk gebied (;kennis) maar ook op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Ruimte en mogelijkheden geven voor afwisseling en ontwikkeling motiveert mensen en houdt ze scherp.

Inhoudelijk; laat teamleden bijvoorbeeld eens een dagje meelopen met elkaar als zij een geheel andere rol of taak hebben binnen het team. Persoonlijke ontwikkeling; denk hierbij bijvoorbeeld aan workshops of cursussen op het gebied van leiderschap, conflicthantering, teamrollen, teamontwikkeling, etc. De inzichten en vaardigheden die teamleden hier opdoen dragen bij aan een evoluerende teamcultuur.

Heb je een vraag of wil je een vrijblijvend gesprek hoe wij je kunnen helpen? Neem dan contact op met Tako.

5 + 14 =

Geschreven door Tako Hulsman

Tako Hulsman is master facilitator bij Eagle’s Flight Benelux en helpt organisaties met het realiseren van veranderingen in mindset, gedrag en cultuur. Experiential Learning is de trainingsmethodiek die hij daarbij toepast, want mensen leren nou eenmaal het beste van hun eigen ervaringen, dus door te doen.

Inschrijven nieuwsbrief

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.