Safety Discovery

Overtuigingen en ervaringen in kaart

Er zijn organisaties die zelf gedragsverandering initiatieven optuigen om de veiligheidscultuur te verbeteren. Alhoewel dat bewonderenswaardig is, valt toch op dat die initiatieven vaak niet het gewenste effect hebben. Één van de oorzaken daarvan is dat vooraf veelal niet, of niet op de juiste manier, in kaart gebracht is waarom werknemers zich in de oorspronkelijke situatie gedragen zoals ze zich gedragen. Wat zijn de ervaringen en overtuigingen die ten grondslag liggen aan de mindset en het gedrag van uw medewerkers? Pas als deze vragen beantwoord zijn kunt u een aanpak kiezen die het veiligheidsbewustzijn duurzaam verankert en gedrag verandert.

“Het gebruik van ervaringen om begrip en overtuiging op te bouwen is een Eagle’s Flight handelsmerk; een factor die, naar mijn mening, jullie echt onderscheidt van alle anderen in jullie vakgebied.”

Marc Caira,  Vice Chair, Restaurant Brands International

 

Eagle’s Flight Safety Discovery:

Onze jarenlange Safe by Choice ervaring stelt ons in staat met een praktische benadering een objectief beeld te schetsen van de in uw organisatie heersende veiligheidscultuur. Dit doen we door de aanwezige ervaringen, heersende overtuigingen en het vertoonde gedrag in kaart te brengen met gebruikmaking van een scala aan tools. En het mooie is, dat kan indien gewenst geheel online en interactief zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de inzichten!

blank

Begrijpen waar je nu staat om een plan voor morgen te kunnen maken

We maken bij de Safety Discovery, net als in al onze trainingen, gebruik van onze Experiential Learning methodiek. Door middel van (virtuele) activiteiten betrekken en motiveren we de Discovery deelnemers dusdanig dat we betrouwbare kwantitatieve data en kwalitatieve inzichten verzamelen. Data en inzichten die laten zien waar een verandering in het gedrag van medewerkers de grootste impact zal hebben op de veiligheidscultuur. De kracht van deze benadering is dat we uw mensen op een positieve manier onderdeel van het proces maken, wat tevens zijn vruchten af zal werpen op het moment dat u daadwerkelijk verander-initiatieven op gaat tuigen.

Wilt u meer weten?

Het begint allemaal met een gesprek!

Volg de actuele ontwikkelingen over training, opleiding en gedragsverandering en ontvang onze maandelijkse nieuwsbrief in jouw mailbox.

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.