De ROI van Business Games

In dit artikel leggen we uit waarom de ROI van Business Games hoger is dan van andere vormen van bedrijfsopleidingen.

Uit een in 2017 gepubliceerd onderzoek van het CBS blijkt dat bedrijven in 2015 gemiddeld 1,1 duizend euro uit per deelnemer aan bedrijfsopleidingen uitgaven. Dat is een aanzienlijke investering. De primaire doelstelling van elk type bedrijfsopleiding is dan ook om de prestaties van werknemers te verbeteren en daarmee ook betere bedrijfsresultaten te behalen. Het is dan ook niet verrassend dat organisaties steeds kritischer worden en op zoek gaan naar juist die opleidingen die duurzame verandering van gedrag opleveren. En dat is waar traditionele bedrijfsopleidingen en trainingen vaak falen. Er wordt vanuit gegaan dat het aanreiken van de juiste kennis en vaardigheden genoeg is om deelnemers ander gedrag te laten vertonen op het werk, maar dat is het niet. Wij zien het gebeuren bij opleidingen en trainingen gericht op bijvoorbeeld:

  • Projectmanagement
  • Samenwerken in of tussen teams
  • Ketensamenwerking
  • Klantgerichtheid
  • Safety

Vaak reiken de opleidingen en trainingen op deze gebieden de juiste kennis aan en bouwen ze aan de juiste vaardigheden. Echter zien we dat in de praktijk die kennis snel wegebt en dat vaardigheden niet (optimaal) worden ingezet. Iets weten is namelijk anders dan iets ook daadwerkelijk doen. En dat is waarom de ROI van Business Games hoger is dan bij traditionele opleidingen. Business Games overbruggen het gat dat bestaat tussen weten wat en hoe je iets moet doen en het ook daadwerkelijk doen.

ROI van traditionele opleidingen

Desondanks wenden veel organisaties zich nog steeds tot traditionele opleidingen in hun poging om de prestaties te verbeteren. Methoden als klassikale (PowerPoint) presentaties en lezingen zijn bekend, vertrouwd en vaak betaalbaar. Het verval van het geleerde is echter groot omdat de meeste informatie in een kwestie van dagen of weken alweer is vergeten. De traditionele opleidingen zorgen dan ook voor beperkte resultaten en daarmee een lage ROI. Hoewel de initiële investering laag is, resulteert het niet in een optimaal gebruik van het opleidingsbudget.

ROI van Business Games

We gaven het al eerder aan, de ROI van Business Games ligt in het feit dat ze gedrag écht veranderen. Ze zijn een alternatief voor, of een waardevolle toevoeging op traditionele manieren van opleiden. Thematische Business Games zijn van nature enorm meeslepend. Vergeleken met traditionele opleidingen of trainingen, waarin deelnemers kunnen “uitloggen”, moeten deelnemers aan een Business Game volledig betrokken zijn en blijven om succesvol te kunnen zijn. Ze moeten hun eigen kritische denk- en oplossingsvermogen tijdens de gehele ervaring gebruiken om de best mogelijke resultaten te behalen. Omdat deelnemers leren door zelf te doen, is het verval van het geleerde veel lager.

 

Onze thematische Business Games zijn geen business simulaties. Deelnemers worden niet in een scenario geplaatst waar ze onderdeel van een gefingeerd bedrijf zijn. Het “thematische” staat voor de avontuurlijke aard van onze Business Games, zoals:

  • een reis door de woestijn op zoek naar het goud van de woestijnkoningen in Gold of the Desert Kings
  • een klein stadje in het Wilde Westen van 1869 dat een grote commerciële kans krijgt om materialen te leveren voor een spoorweg in Rattle Snake Canyon.

 Gedragsverandering

Thematische Business Games doen 3 dingen die nodig zijn om gedrag écht te veranderen:

Ze bouwen motivatie

De meeslepende ervaringen in de Thematische Business Games bouwen de motivatie om geleerde lessen in de praktijk toe te passen. Doordat deelnemers zelf de lessen ontdekken in plaats van ze verteld te krijgen, hebben ze veel meer impact. We zien vaak de kwartjes vallen bij deelnemers als ze beseffen hoe ze in de game succesvoller hadden kunnen zijn. Dat maakt dat deelnemers vervolgens gebrand zijn om uit te vinden hoe die lessen relevant zijn voor hun werkpraktijk. Trainers faciliteren vervolgens het leerproces waarin juist die “linken” worden gelegd.

De thematisering van de Business Game, het storytelling effect, maakt dat de ervaring tot de verbeelding spreekt en erg uitdagend en gedenkwaardig is. Mensen zijn nu eenmaal meer geneigd datgene toe te passen dat ze met plezier hebben geleerd, dan hetgeen ze als droge stof hebben vergaard. Business Games werken dus motivatie verhogend!

Ze laten niets aan het toeval over

Thematische Business Games laten niets aan het toeval over. Ze zijn specifiek ontworpen om voorspelbare lessen te produceren en resultaten te oogsten op de werkplek. Alle keuzes en gedragingen hebben een voorgeprogrammeerd effect waardoor deelnemers onmiddellijke feedback krijgen en dus snel kunnen leren. De resultaten die deelnemers in de game behalen zijn overduidelijk het effect van hun eigen handelen. Men kan zich niet verstoppen achter een “ja maar”, of “we hadden pech”, hetgeen eigenaarschap versterkt. En laat “eigenaarschap” nou net een belangrijk ingrediënt zijn als het gaat om het doorzetten van gedragsverandering op de werkplek. Met andere woorden:

Waar een traditionele training vaak eindigt, bij de deur van de trainingsruimte, is de boodschap van een thematische business game dat het daar pas begint!

Ze weerspiegelen scenario’s op het werk

Business games zonder thematisering simuleren vaak een werkomgeving, dus deelnemers maken deel uit van een denkbeeldig bedrijf of een keten. De game blijft daarmee dichtbij de zakelijke werkelijkheid. Thematische business games blijven daar (ogenschijnlijk) juist bij weg, ze weerspiegelen de gedragingen in de werkomgeving zonder dat de deelnemer dit tijdens de game door heeft. Vervolgens worden de lessen uit de game gekoppeld aan de werkpraktijk, zodat deelnemers ook beseffen hoe ze succesvol(ler) kunnen zijn in hun dagelijkse werkzaamheden. Hierdoor kan tijdens de game de kracht van storytelling als tool om de motivatie en creativiteit te prikkelen volledig worden benut. Het daagt mensen uit out-of-the-box te denken, wat erg belangrijk is. Nieuw gedrag creëer je namelijk niet met “oud denken”. Nog een belangrijk voordeel van ‘weerspiegelen’ ten opzichte van ‘simuleren’ is dat deelnemers zich veiliger voelen om fouten te kunnen maken. Het straalt namelijk niet af op hun werk-imago. En zeg nou zelf, van fouten leren we het meeste?!

 

Heb je een vraag of wil je een vrijblijvend gesprek hoe wij je kunnen helpen? Neem dan contact op met Peter.

2 + 14 =

Geschreven door Peter van den Nagel

Als Facilitator help ik organisaties (zowel management als leidinggevenden en medewerkers) bij het verbeteren van hun resultaten door gedragsverandering te realiseren. Experiential learning vormt daarbij het kloppende hart van al onze programma's en activiteiten. Mensen leren nou eenmaal het snelst van eigen ervaringen, dus door te doen. Als enthousiaste Faciliator breng ik een hoop energie in, waardoor de deelnemers niet alleen leren maar ook veel plezier met elkaar hebben!

Inschrijven nieuwsbrief

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.