Leaders as Teachers

Leidinggeven-den als aanjagers van verandering

Bij het inzetten van trainingsinitiatieven zien veel organisaties een uitstekend middel over het hoofd, namelijk hun eigen leidinggevenden. Er zijn verscheidene praktische redenen om leidinggevenden in te zetten voor de rol van trainer of leraar, zoals gemak en kostenbesparing. Maar er zijn ook inhoudelijke argumenten. Het creëert meer betrokkenheid van de leidinggevenden bij veranderinitiatieven, vertaalslagen van trainingsinhoud naar wat dat betekent op de werkvloer zijn makkelijk gemaakt, en de borging van de trainingsinhoud in de weken na de training wordt een stuk makkelijker. In Leaders as Teachers worden uw leidinggevenden uitgedaagd en toegerust om het potentieel van medewerkers te ontwikkelen door inspirerende rolmodellen, coaches en mentoren te worden, zowel binnen als buiten het trainingslokaal.

“Het gebruik van ervaringen om begrip en overtuiging op te bouwen is een Eagle’s Flight handelsmerk; een factor die, naar mijn mening, jullie echt onderscheidt van alle anderen in jullie vakgebied.”

Marc Caira, Vice Chair, Restaurant Brands International

 

Wat uw medewerkers zullen leren

Medewerkers gaan de volgende dag weer aan het werk met het vermogen, de tools en het vertrouwen om:

  • Een duidelijke en overtuigende boodschap te creëren, en deze zo over te brengen dat medewerkers het begrijpen, onthouden en gemotiveerd raken het persoonlijk toe te passen
  • De kracht van story-telling in te zetten om de centrale boodschap te versterken
  • Op het individu, de groep als geheel, en de omgeving af te stemmen om maximale betrokkenheid bij alle deelnemers te verzekeren
  • Een persoonlijk ‘merk’ te definiëren dat de deelnemers betrekt bij de inhoud
blank

Programma details:

  • Virtueel 4 modules of live 2 dagen
  • Virtueel 5-50 deelnemers, live sessies maximaal 25 deelnemers
  • geschikt als training voor leidinggevenden van alle niveaus
  • Versterking en retentieopties na afloop beschikbaar om de impact van de training te maximaliseren

Wilt u meer weten?

Het begint allemaal met een gesprek!