4 criteria van thematisch business games

Business games. Leuk én leerzaam!

door | business games, ervarend leren

Veel trainingen zijn in de basis goede trainingen met waardevolle content. Toch lijkt het alsof medewerkers binnen een week die waardevolle content al weer vergeten zijn of de tijdens de training ontwikkelde vaardigheden toch niet inzetten op het werk. De waan van de dag doet het geleerde tijdens de training weer snel teniet. Als je dat wilt voorkomen én als je wilt dat medewerkers volledig betrokken en gemotiveerd zijn in leuke activiteiten, dan zijn thematische business games iets voor jou! Voordat je die optie onderzoekt, moet je er wel rekening mee houden dat thematische business games moeten voldoen aan 4 specifieke criteria om succesvol te kunnen zijn.

Wat zijn business games eigenlijk?

Voordat we ingaan op de vier criteria, willen we je een idee geven hoe business games er, in tegenstelling tot een business simulatie, in actie eruitzien: leuke en uitdagende, ervaringsgerichte leeractiviteiten die de scenario’s weerspiegelen die de deelnemers in hun werkpraktijk dagelijks tegenkomen. De activiteit zelf lijkt echter totaal niet op het dagelijkse werk. De elementen zijn ‘verstopt’ in een leuk en boeiend thema, zoals een reis door een jungle of woestijn of een uitdagende opdracht in het Wilde Westen van 1869. Als mensen deelnemen aan een activiteit die parallel loopt met hun echte wereld zonder dat ze dat zelf door hebben, ontstaat een veilige omgeving die deelnemers in staat stelt:

  • om zichzelf te kunnen zijn en de uitdaging aan te pakken zoals ze dat ook in hun echte wereld zouden doen;
  • om doordachte risico’s te nemen en nieuwe strategieën en gedrag uit te proberen om problemen op te lossen.

Vier criteria van business games

Hart: criterium 1 van thematische business games
Hoofd: Criterium 2 van thematische business games
Handen: criterium 3 van thematische business games
Oogsten: criterium 4 van thematische business games

1. Echt leren ontstaat vanuit betrokkenheid, en betrokkenheid komt vanuit het hart

Om iets écht te leren, dusdanig dat er een intrinsieke motivatie ontwikkeld wordt om het in de praktijk toe te willen passen, moeten deelnemers zich persoonlijk betrokken voelen. Niet rationeel, maar gevoelsmatig. Vanuit het hart dus. Dat is het probleem met veel traditionele trainingsprogramma’s.Die raken wel de ratio, maar niet het hart. Vooral trainingen met een hoog “presentatiegehalte” schieten dan te kort. Wanneer mensen niet vol overgave (dus vanuit het hart) deelnemen, voelen ze zich ook niet noodzakelijk betrokken bij de leerresultaten. Ze haken onderweg al ergens af, vaak onbewust. In business games zorgt het leuke thema er voor dat iedereen vol overgave deel neemt en ook zeer betrokken is bij de uitkomst van de leeractiviteit. De uitkomst hangt ook nog eens 100% af van het gedrag van de deelnemers zelf. Er is dus een directe correlatie tussen wat een deelnemer doet en het resultaat van de activiteit. Dit besef bouwt aan echte betrokkenheid en deelname.

2. Kennis overdragen zodat de deelnemers het begrijpen

In essentie gaat elke vorm van training over het overbrengen van kennis en dan het toepassen van die kennis. Wat business games in dit criterium onderscheidt, is een veel hoger slagingspercentage als het gaat om het behouden van die kennis. Veel trainingsprogramma’s, dragen passief kennis over. Denk maar aan ellenlange presentaties met honderden powerpoint dia’s. Met zo’n benadering gaat informatie vaak het ene oor in en het andere oor weer uit, zodat deelnemers het materiaal niet volledig kunnen onthouden, en waarschijnlijk ook niet toe zullen (kunnen) passen. Business games zijn anders omdat het deelnemers in staat stelt om in een versimpelde omgeving ingewikkelde zaken te ervaren en te onderzoeken. Het thema van de game geeft ze een simpel raamwerk waaraan ze geleerde lessen kunnen verbinden. Op deze manier leren de deelnemers “door te doen”, en studie na studie heeft onthuld dat dit leidt tot betere en langer durende leerresultaten. Mensen leren nou eenmaal het beste van hun eigen ervaringen.

3. Een business game stimuleert een intrinsieke motivatie om het geleerde toe te passen in de praktijk

Met andere woorden, de lessen die tijdens de training worden geleerd, zijn pas waardevol als ze in de dagelijkse werkomgeving toegepast worden. En dat is een stap die bij traditionele trainingen vaak vergeten wordt. Het is dan aan de deelnemer zelf om er op de werkplek mee te gaan experimenteren.

Debriefsessie

Bij onze business games verbindt een debriefsessie de lessen uit de game aan het nemen van actie in de werkpraktijk. In de debriefsessie, die direct na de activiteit plaatsvindt, wordt besproken en onthuld hoe te “winnen” bij de activiteit. De facilitator zet deelnemers aan tot discussies over welke gedragingen, vaardigheden en strategieën ze zouden hebben kunnen toepassen om een ​​beter resultaat in de activiteit te bereiken. Maar hierna volgt een echt cruciaal onderdeel: de facilitator koppelt vervolgens die inzichten aan de bedrijfsrelevantie. Het laat zien dat de principes die nodig zijn om te winnen in de game direct van toepassing zijn op “winnen” op het werk. Deelnemers weten na de ervaring hoe ze hun gedrag kunnen veranderen op het werk om betere/andere resultaten te bereiken. Daarnaast hebben ze al wat oefening onder de knie, dankzij de meeslepende aard van het ervaringsgericht leren in de game.

4. Resultaten oogsten

Wanneer je investeert in een ervaringsgericht programma, is het belangrijk om vooraf te weten wat het leerresultaat moet zijn en hoe succes eruit ziet. Een business game waarbij dit niet op voorhand is aan te geven, is veelal niet succesvol. Houd er ook rekening mee dat voor blijvende resultaten ervaringsgerichte leeractiviteiten gepaard moeten gaan met retentieprogramma’s die het leren in de werkpraktijk verder ondersteunen. Het heeft de voorkeur dat deze retentieprogramma’s voortborduren op het thema (woestijn, jungle, wilde westen, etc) van de business game, en telkens duidelijk verbonden worden aan de ervaringen in de game om het leereffect te versterken en te continueren.

Bovenstaande vier criteria vormen samen de brug tussen slechts informatie tot zich nemen en daadwerkelijke actie in de werkpraktijk. Deelnemers leren niet alleen nieuwe vaardigheden, maar ze versterken die vaardigheden met real-time oefeningen, koppelen de vaardigheden aan echte werkresultaten en zetten zich in om hun gedrag te veranderen door persoonlijke verantwoordelijkheid voor hun gedrag en resultaten te nemen.         

Is je huidige trainingsmethode gericht op de vier criteria hierboven? Zo niet, wat ontbreekt er – en hoe denk je dat dit van invloed is op je training?

 

Onze thematisch business games zijn een vorm van Experiential Learning. Wil je weten waarom, wanneer, en voor wie deze methodiek de juiste trainingstool is? Vul je gegevens in om direct gratis en vrijblijvend het ebook “FAQ’s of Experiential Learning for Organizational Development ” te ontvangen.

 

FAQ's van thematische business games

 

Af EN TOE INTERESSANTE ARTIKELEN OVER THEMATISCHE BUSINESS GAMES ONTVANGEN?

MELD JE AAN VOOR ONZE MAILINGLIJST.

Share This