“Het Safe by Choice programma is leuk, leerzaam en confronterend, zelfs voor een veiligheidsexpert zoals ik”

–Maikel Vennix, onafhankelijk SHEQ consultant–

Praktijkcase

Probleem

Wereldwijd opererend farmaceutisch productiebedrijf. Hebben een stringent veiligheidsbeleid, –procedures en werkinstructies. Personeel wordt structureel geschoold op technische veiligheid maar toch worden er nog steeds verkeerde keuzes gemaakt waardoor gevaarlijke situaties ontstaan, mensen gewond raken en er een negatieve impact is op productie en kwaliteit.

Oplossing

De oplossing werd gevonden in het voor deze organisatie op maat aangepaste programma Safe by Choice dat werd ingezet om een culturele transformatie te realiseren. De doorlooptijd van het traject is twee jaar en het programma bestaat uit:

  • “Ownership Day”, een trainingsdag voor alle medewerkers én leidinggevenden
  • “Leadership Day”, een extra trainingsdag voor alle leidinggevenden
  • Maatwerk ontwikkelde gesprekskaarten waarin de basisprincipes van Safe by Choice aan de orde komen tijdens wekelijkse teammeetings
  • Alle medewerkers gaan wekelijks online op een e-learning platform om vragen over de Safe by Choice basisprincipes te beantwoorden
  • Leidinggevenden krijgen na een half jaar én na een jaar een heroriëntatie training van een halve dag, waarbij gekeken wordt naar de successen maar ook naar welke drempels/obstakels er nog zijn én hoe die obstakels kunnen worden aangepakt
  • Visuele herinneringen in de vorm van posters, kaartjes, stickers en banners
  • Doorlopende ondersteuning vanuit Eagle’s Flight

Resultaten

Veiligheid is veel prominenter aanwezig; het is nu net zo belangrijk als productie. Situationeel bewustzijn is verhoogd waardoor er veel meer (in potentie) onveilige situaties en gedragingen worden gemeld, onderling besproken én opgelost. Het beeld onder werknemers over de betrokkenheid van management bij veiligheid is positief veranderd. En tot slot maar zeker niet het onbelangrijkste, er zijn structureel minder incidenten met persoonlijk letsel en daardoor ook minder verzuim terwijl de productie targets zijn gehaald.

Referentie

Lees hier een referentie van een onafhankelijke SHEQ consultant.

Neem vrijblijvend contact met ons op

Uw naam*
Uw e-mail*
Onderwerp*

Uw bericht
Velden met een * zijn verplicht