Kan je met online trainingen een veiligheidscultuur bouwen?

“Veiligheid” heeft sinds eind februari een hele extra dimensie gekregen door COVID19. Als safety professional zul je ongetwijfeld dicht betrokken zijn geweest bij het implementeren van maatregelen binnen jouw organisatie, en het managen van uiteenlopende meningen en reacties van werknemers. Misschien zonder je er heel bewust van te zijn geweest, heb je je begeven op ons expertise gebied, namelijk dat van mindset en gedrag. Want binnen jouw organisatie zullen medewerkers verschillende meningen en overtuigingen hebben over het nut en de noodzaak van die maatregelen, en dat heeft weer invloed op hoe zij er mee omgaan (hun gedrag).

Veel veiligheidscultuur- en BBS programma’s zijn noodgedwongen on hold gezet

Door COVID19 konden de meeste veiligheidscultuurprogramma’s geen doorgang vinden, ook sommige van ons niet. Het zijn namelijk veelal klassikale trainingen die als incentive dienen voor het in gang zetten van een veranderproces, en klassikale trainingen waren (geheel terecht overigens) niet toegestaan vanwege de door de overheid opgelegde beperkingen. Inmiddels lijkt daar enige versoepeling in te zijn, maar niet genoeg om trainingen weer op te starten, immers: er moet nog steeds sprake zijn van vaste zitplaatsen voor elke deelnemer, en er moet 1,5m onderlinge afstand gewaarborgd worden. Voor trainingen gericht op kennisoverdracht hoeft dit geen probleem te zijn, maar voor trainingen gericht op gedragsverandering staat dit zeer in de weg van de (inter)activiteit en dynamiek die daar noodzakelijk voor is.

De verschuiving naar online

De vraag is dan of het ook mogelijk is door middel van online trainingen veranderingen in de veiligheidsmindset en -gedrag van medewerkers te kunnen realiseren, oftewel verder te bouwen aan een veiligheidscultuur. Gelukkig is het antwoord op die vraag “ja”. Let wel: een online training als losstaand initiatief kan dat niet, maar dat geldt net zo goed voor klassikale trainingen. Elke organisatie moet zich beseffen dat het veranderen/verbeteren van je veiligheidscultuur gebeurt op de werkvloer, van CEO tot operator of lopende band medewerker. Trainingen, online of klassikaal dienen als incentive om mensen op een andere manier naar veiligheid gerelateerde gedragingen te laten kijken waardoor het bewustzijn verhoogd wordt, en zij intrinsiek gemotiveerd raken er naar te willen handelen. Het is dus zaak binnen de organisatie gestructureerd opvolging te geven aan de inzichten die medewerkers in de training op hebben gedaan. Pas dan zal er daadwerkelijke een duurzame gedragsverandering plaatsvinden. Opvolgingsactiviteiten die overigens prima binnen de regels van de overheid passen. Goede online veiligheidscultuurtrainingen zijn echter dun gezaaid. Het vergt nogal iets van een ontwikkelaar om een online training te ontwerpen die effectief genoeg is om deelnemers te prikkelen anders naar veiligheid te kijken, maar vooral ook intrinsiek gemotiveerd te raken daar naar te willen handelen op de werkvloer.

Hoe ziet een goede online Behavior Based Safety (BBS) training er uit?

Mensen gedragen zich zoals ze doen op basis van hun overtuigingen, en die zijn op hun beurt ontstaan door hun ervaringen. Wil je iemand zo ver krijgen open te staan om zijn gedrag te veranderen, dan zul je nieuwe ervaringen moeten creëren die zijn oorspronkelijke overtuiging verandert. Deze trainingsmethodiek heet Experiential Learning (ervarend leren, oftewel: leren door te doen). Dat betekent dat de online training zo ingericht moet zijn dat deelnemers, het liefste in teamverband en met veel interactie, activiteiten doen die nieuwe inzichten opleveren. Blijf dus weg van de webinars en passieve luistertrainingen, en ga op zoek naar online trainingen met een hoog doegehalte. Voor een aantal nuttige tips kun je ook het volgende artikel raadplegen: 8 tips voor het inkopen van online trainingen

Virtual Safe by Choice

Eagle’s Flight helpt al meer dan 15 jaar organisaties bij het verbeteren van hun veiligheidsprestaties door het realiseren van veranderingen en mindset, gedrag en cultuur. Al onze veiligheidsinitiatieven zijn ontleend aan ons Safe by Choice gedachtegoed, en bestaan uit programma’s van een uur tot meerjarige cultuurtrajecten. We hebben de experiential learning methodiek die we daarbij hanteren vertaald naar online, onder de noemer Virtual Safe by Choice, en bieden inmiddels online workshops, trainingen, en algehele veiligheidscultuurtrajecten.

Maakt dat je nieuwsgierig?

Heb je een vraag of wil je een vrijblijvend gesprek hoe wij je kunnen helpen? Neem dan contact op met Tako.

15 + 4 =

Geschreven door Tako Hulsman

Tako Hulsman is master facilitator bij Eagle’s Flight Benelux en helpt organisaties met het realiseren van veranderingen in mindset, gedrag en cultuur. Experiential Learning is de trainingsmethodiek die hij daarbij toepast, want mensen leren nou eenmaal het beste van hun eigen ervaringen, dus door te doen.

Inschrijven nieuwsbrief

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.