4 manieren waarop Experiential Learning / Ervaringsgericht leren personeelsontwikkeling ondersteunt

Experiential Learning is een krachtige tool die steeds vaker wordt ingezet bij Employee Development. Het ontwikkelt kennis en vaardigheden op een manier die een transfer naar de werkplek ondersteunt én stimuleert. Want wanneer mensen leren door te doen en zelf te ontdekken, in tegenstelling tot ‘onderwezen worden’, worden ze eigenaar van hun eigen leerproces. De motivatie wordt intrinsiek en daardoor duurzaam. Een ander voordeel van Experiential Learning is dat mensen veel meer onthouden van wat ze leren door te doen en dat ook langer onthouden, dan het geval is via traditionele manieren van trainen. We delen graag 4 redenen waarom Experiential Learning eigenlijk niet mag ontbreken in de Employee Development strategie van welke organisatie dan ook:

Wij creëeren ‘hands-on’ ervaringen

Vanuit alle manieren waarop mensen leren, verschaft leren door te doen een unieke kans om theoretische kennis ter vertalen naar praktisch handelen. In experiential learning activiteiten krijgen deelnemers de kans om nieuwe vaardigheden te testen en te oefenen, met onmiddellijke feedback op hun handelingen. Zo creëren ze dus hands-on ervaringen die inzicht verschaffen in hoe verandering van gedrag kan helpen betere resultaten te realiseren. Door experiential learning toe te passen op huidige business uitdagingen zoals conflicthantering, het verbeteren van communicatie of leidinggeven aan verandering,  ontstaat er een diepere bewustwording over wat werkt en wat niet die gelijk toe te passen is in de praktijk.

Deelnemers leren door de groepsdebrief

Een hoofdonderdeel van experiential learning is de interactieve groepsdebrief, oftewel “after-action review”. Dit is een gestructureerde reflectie op het handelen die wordt geleidt door een ervaren facilitator. Door middel van vragen, het opstarten van dialogen en het inzichtelijk maken van verbindingen tussen de vertoonde keuzes/gedrag en bijbehorende uitkomsten in de activiteit, leren deelnemers op een ontdekkende manier. Er ontstaat daardoor een dieper begrip van de nieuwe vaardigheden. Een meta-analyse van research studies laat zien dat teams die dusdanige debriefs toepassen 20-25% beter presteren dan teams die dat niet doen.

Een door een facilitator geleide debrief vergroot de effectiviteit van experiential learning door:

  • Het bouwen van overtuiging zodat deelnemers een intrinsieke motivatie tot het willen leren en toepassen van nieuwe vaardigheden ontwikkelen. Het maakt deelnemers eigenaar van hun eigen leerproces.
  • Deelnemers te helpen beseffen welk gedrag ze in bepaalde situaties vertonen en hoe ze met ander gedrag betere resultaten kunnen behalen
  • Het verbinden van de trainingslessen met het meest effectieve gedrag in de werkpraktijk

Het is meer dan kennisoverdracht

Het lezen van een studieboek, een instructievideo kijken, elearning of een traditionele training volgen zijn allemaal manieren om kennis te verwerven, maar ze zijn vaak erg ineffectief als het gaat om het realiseren van gedragsverandering op de werkvloer. Experiential learning daarentegen creëert bewustwording en bouwt aan kennis- én vaardigheidontwikkeling; een drie-eenheid  die kritiek is voor toepassing op de werkvloer. Een voorbeeld: tijdens een experiential teamwork activiteit leren deelnemers niet alleen wat de karakteristieken zijn van een effectief samenwerkend team, ze worden zich ook bewust welk natuurlijk gedrag ze zelf vertonen, en ervaren hoe ander gedrag ze betere resultaten oplevert.

Zakelijke relevantie is overduidelijk

Veel trainingen zijn leuk om te doen, en worden als waardevol ervaren door deelnemers. Terug op het werk echter, merken ze dat het toepassen van trainingsstof moeilijk is en al snel regeert de waan van de dag. Uiteindelijk vindt er weinig tot geen gedragsverandering plaats en zullen resultaten weinig tot  niet verbeteren. Als werknemers deelnemen aan een Experiential learning activiteit, worden ze ondergedompeld in een oefening die dient als een metafoor  voor de uitdagingen die zij tegenkomen op het werk. Door middel van ontdekkend leren, gecombineerd met periodieke overleggen en debriefs, krijgen deelnemers veelvoudig inzicht in de paralellen tussen de leerervaring en hoe ze de nieuwe kennis en vaardigheden in hun zakelijke omgeving in kunnen zetten.

Organisaties die succesvolle Employee Development trajecten hebben, beseffen dat het om meer gaat dan het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Het gaat om het kweken van een learning-mindset, het stimuleren van een intrinsieke motivatie tot zelfreflectie en om een drive tot verbeteren. Organisaties die dat weten te realiseren zijn vernieuwend, resultaatgericht en bruisen van de energie. Dat is wat experiential learning voor jouw organisatie kan doen.

Geschreven door Peter van den Nagel

Als Facilitator help ik organisaties (zowel management als leidinggevenden en medewerkers) bij het verbeteren van hun resultaten door gedragsverandering te realiseren. Experiential learning vormt daarbij het kloppende hart van al onze programma's en activiteiten. Mensen leren nou eenmaal het snelst van eigen ervaringen, dus door te doen. Als enthousiaste Faciliator breng ik een hoop energie in, waardoor de deelnemers niet alleen leren maar ook veel plezier met elkaar hebben!

Inschrijven nieuwsbrief

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.