Een effectiever rolverdeling

Als ik je vraag naar de rolverdeling in jouw team, vertel je me dan wie welke functie heeft en waar verantwoordelijk voor is? Of denk je heel bewust een stap verder en benoem je ook juist de rollen die mensen in je team vervullen? Wie zijn de creatieve geesten die voor elk probleem wel een oplossing verzinnen? En wie zijn de kritische mensen die potentiële oplossingen dan weer aan een grondig onderzoek onderwerpen en zodoende de kans op succes vergroten? Wie is de verbinder in jouw team? De sociale duizendpoot die conflicten en miscommunicatie tussen teamleden tot een goed einde brengt? En wie is degene die het grote plaatje in de gaten kan houden als iedereen al in de details duikt? Ben jij zo iemand die daar bewust mee om gaat en zo de binding in je team versterkt? Zo niet, dan loont het eens wat onderzoek te doen naar de teamrollen van Belbin.

Rolverdeling

De rolverdeling in je team begint natuurlijk bij de vakinhoudelijke rolverdeling: wie is waarvoor verantwoordelijk. Heel belangrijk is daarnaast ook een inventarisatie te maken welke harde en zachte middelen die persoon nodig heeft om de verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Dat wordt nog wel eens vergeten. We gaan er van uit dat iedereen assertief genoeg is om dat zelf wel aan te geven. Niet dus. Als ik een tip mag geven: bij elk nieuw project of elke nieuwe taak, bekijk allereerst eens samen met je team wie er echt het meest geschikt voor is. Analyseer vervolgens met elkaar welke middelen die persoon nodig heeft om de verantwoordelijkheid te kunnen dragen en hoe het zit met zijn afhankelijkheid van anderen. Onderzoek die afhankelijkheden en maak er afspraken met de betreffende partijen over.

Wil je een goede kick-off om aan de slag te gaan met je team? Een bestaand team nieuw leven in blazen, of een nieuw team met de neuzen dezelfde kant op krijgen? Dan is onze Business Game Promises, Promises! misschien wel het ideale startpunt voor je!

Een veel voorkomende fout

Een veelvoorkomende fout die gemaakt wordt waar het gaat om de vakinhoudelijke rolverdeling is dat rollen vaak verdeeld worden op basis van de functies. En dat is jammer, want je maakt je team er minder effectief door. Een voorbeeld ter verduidelijking: de verantwoordelijkheid voor het projectmanagement valt ten deel aan de projectleider. Vaak zien we dan gebeuren dat de projectleider bij werkoverleggen de rol van gespreksleider/voorzitter vervult. Hij is toch immers de projectleider?!

Hoewel iemand een geweldige projectleider kan zijn, zou het zomaar kunnen zijn dat hij een erg slechte gespreksleider is. Dat kan een hele hoop irritatie en frustratie opleveren waardoor zo’n werkoverleg een energiezuigende bezigheid wordt waar iedereen tegen op ziet. Herkenbaar? Durf eens los te laten wie welke functie (als in ‘baan’) heeft en kijk ook naar wie waar goed in is. En maak je team daar gerust gesprekspartner in. Het gaat toch immers om “ons” en niet om “ik”?! Een samen overeengekomen rolverdeling wordt veel makkelijker gedragen dan een rolverdeling die is opgelegd.

Teambuilding in vijf stappen

Bij Eagle’s Flight zijn we gepassioneerd als het gaat om onderwerpen zoals ‘samenwerken’. Te vaak herkennen we het potentieel in teams die de revue passeren, maar moeten we erkennen dat er lang niet uitgehaald wordt wat er in zit. Het resultaat is dat de energie omlaag gaat, mensen gedemotiveerd raken, er conflicten ontstaan, en dat teamleden zich totaal niet verbonden voelen met het belang van de organisatie. Voor ons is het dan ook elke keer weer een cadeautje als we aan de slag mogen met een dusdanig team. Wil jij vooral zelf aan de slag met het bouwen aan een team, dan zijn er vijf stappen die jij en jouw team gaan nemen.

Op deze pagina beschrijf ik de vierde stap. Lees de andere vier stappen hier

Nieuwsgierig geworden?

Klik hieronder om informatie te ontvangen via de mail of bel naar 076 503 07 11.

Geschreven door Tako Hulsman

Tako Hulsman is master facilitator bij Eagle’s Flight Benelux en helpt organisaties met het realiseren van veranderingen in mindset, gedrag en cultuur. Experiential Learning is de trainingsmethodiek die hij daarbij toepast, want mensen leren nou eenmaal het beste van hun eigen ervaringen, dus door te doen.

Inschrijven nieuwsbrief

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.